Khác biệt giữa các bản “Chu Ngọc Anh (chính khách)”

Bổ sung đầy đủ
n
(Bổ sung đầy đủ)
| ngày chết =
| nơi chết =
| chức vụ =ChủBộ tịchtrưởng Ủy[[Bộ banKhoa Nhânhọc dân tỉnh [[PhúCông Thọnghệ]]
| bắt đầu =[[119 tháng 054]], [[20132016]]
| kết thúc = nay<br>{{số năm theo năm và ngày|20132016|054|119}}
| tiền nhiệm = [[HoàngNguyễn Dân MạcQuân]]
| kế nhiệm = ''đương nhiệm''
| địa hạt =
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ 2 = Phó Bí thư Tỉnh ủy [[Phú Thọ]]
| bắt đầu 2 = [[03 tháng 0403]], [[2013]]
| kết thúc 2 = nay<br>{{sốtháng năm theo9 năm và ngày|2013|4|03}}2015
| tiền nhiệm 2 =[[Hoàng Dân Mạc]]
| kế nhiệm 2 =[[Bùi Minh Châu]]
| địa hạt 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| chức vụ 3 =Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh [[Phú Thọ]]
| bắt đầu 3 =25 tháng 4 năm 2013
| kết thúc 3 =[[14 tháng 9]], 2015<br>{{số năm theo năm và ngày|2013|4|25|2015|9|14}}
| kết thúc 3 =
| tiền nhiệm 3 =[[Hoàng Dân Mạc]]
| kế nhiệm 3 =[[Bùi Minh Châu]]
| địa hạt 3 =
| phó chức vụ 3 =
Ông sinh ngày [[17 tháng 06]] năm [[1965]],Thành phố [[Hà Nội]].
 
*1/1988 – 11/1995: Nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.
*1994 -1995: Giảng viên Viện Vật lý kỹ thuật, [[Trường Đại học Bách khoa Hà Nội]].
*1997 – 2000: Phó Trưởng phòng Vô tuyến, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện