Khác biệt giữa các bản “Charles, Thân vương xứ Wales”

không có tóm lược sửa đổi
| name = Thái tử Charles
| title = [[Thân vương xứ Wales]]; [[Công tước xứ Rothesay]] <small>([[#Tước hiệu và danh hiệu|thêm]])</small>
| image = TheCharles2015army Prince of Wales April 2014(cropped).jpg
| imgw = 220
| caption = Thái tử Charles thời điểm 20142015.
| house = [[Nhà Windsor]]
| full name = Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor
Người dùng vô danh