Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Nam Trung (Trung Quốc)”

n
→‎Các động và núi gồm: sửa chính tả 3, replaced: Ngân Hàng → Ngân hàng using AWB
n (sửa chính tả 2, replaced: Ngân Hàng → Ngân hàng (5) using AWB)
n (→‎Các động và núi gồm: sửa chính tả 3, replaced: Ngân Hàng → Ngân hàng using AWB)
* Dưới quyền ảnh hưởng của Mạnh Hoạch gồm tám vùng Phiên, chín mươi ba điện. Trong đó có ba động thuộc quyền của Mạnh Hoạch (gồm có 3 động chủ) là [[Kim Hoàn Tam Kết]], [[An Hội Nam]] và [[Đổng Trà Na]] trong đó có ''động Ngũ Khê'' nơi đóng quân của Kim Hoàn Tam Kết.
* ''Động Đái Lai'' của Đái Lai động chúa, Trưởng bộ Bát Phiên, em của Chúc Dong.
* ''Núi Ngân Hànghàng'': Là nơi đóng quân của Mạnh Hoạch, ở đó có ba con sông hiểm trở, hai từng ải vững chắc. Ngoài động Ngân hàng có ba con sông, là sông Lư, sông Cam Nam, sông Tây Thành, hợp làm một, gọi là Tam Giang. Mé bắc động hai trăm dặm, địa thế bằng phẳng, nhiều sản vật. Mé tây động hai trăm dặm, có giếng muối, mé tây nam hai trăm dặm, đến thẳng sông Lư, sông Cam. Mé chính nam ba trăm dặm, là động Lương Đô. Trong động có núi diễu quanh, trên núi có mỏ bạc, cho nên gọi là Ngân hàng. Trong núi Ngân hàng có nhiều cung điện, lâu đài, chính là chỗ sào huyệt vua Man Mạnh Hoạch.
* ''Động Bát Nạp'' do [[Mộc Lộc Đại vương|Mộc Lộc đại vương]] cai quản ở mé tây nam núi Ngân hàng
* ''Nước Ô Qua'': Từ động Ngân hàng ra phía đông nam bảy trăm dặm, có nước Ô Qua do Ngột Đột Cốt làm vua.