Khác biệt giữa các bản “Đặng Quốc Khánh”

Đã lùi lại sửa đổi 23491742 của 113.170.71.188 (Thảo luận) -thông tin không nguồn về tiểu sử người đang sống
(Đã lùi lại sửa đổi 23491742 của 113.170.71.188 (Thảo luận) -thông tin không nguồn về tiểu sử người đang sống)
'''Đặng Quốc Khánh''' là một [[tên người Việt]]. Một số nhân vật nổi bật mang tên này như:
'''Đặng Quốc Khánh''' là con trai ông Đặng Duy Báu, Bí thư tỉnh Hà tỉnh trước đây, ở Hà Tĩnh có câu: Con ông Báu (Đặng Duy Báu), Chấu ông Đàn (Trần Đình Đàn) đó bà con
 
. Một số nhân vật nổi bật mang tên này như:
* Thiếu tướng [[Đặng Quốc Khánh (thiếu tướng)|Đặng Quốc Khánh]], Chính ủy Cục Quân y, Bộ Quốc phòng.
* Chính khách [[Đặng Quốc Khánh (chính khách)|Đặng Quốc Khánh]] (sinh 1976), Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.