Khác biệt giữa các bản “Cognac”

n (→‎Liên kết ngoài: AlphamaEditor, thêm thể loại, Excuted time: 00:00:24.1434141)
* [http://vietsciences.free.fr/timhieu/tramhoa/ngayxuankechuyenruou.htm Ngày Xuân kể chuyện Rượu]
* [http://vietsciences.free.fr/timhieu/tramhoa/vanhoauongruouTQ.htm Văn hóa uống rượu của người Trung Quốc]
* [http://bartenderstreet.blogspot.com/p/cognac.html Kiến thức Batender Cognac]
 
{{Đồ uống có cồn}}
 
Người dùng vô danh