Khác biệt giữa các bản “Anna Karenina”

| title_orig = Анна Каренина
| translator = [[Nguyễn Hiến Lê]]<br/> [[Cao Xuân Hạo]]
| image = AnnaKareninaTitle.jpg
| image_caption = Bìa quyển Anna Karenina đầu tiên<br/>tại Moscow, 1878.
| author = [[Lev Nikolayevich Tolstoy]]
| cover_artist =