Khác biệt giữa bản sửa đổi của “20 (số)”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<tr><td>[[Hệ nhị thập phân]]<td>10
<tr><td>[[Hệ cơ số 36]]<td>K
<tr><td>Số tròn chục<td>{{Số 0 E2}}
</table>
 
4.380

lần sửa đổi