Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Biểu quyết/Xóa phiếu Trắng khỏi Wikipedia tiếng Việt”

#{{OK}} Đồng ý bỏ phiếu trắng, phiếu ý kiến là được rồi. --[[Thành viên:Phạm Gia Minh|'''<span style="color:blue;">Gia Minh</span>''']] <sup>[[Thảo luận Thành viên: Phạm Gia Minh |'''<span style="color:red;">hộp thư</span>''']]</sup> 06:51, ngày 17 tháng 4 năm 2016 (UTC)
#{{OK}} Phiếu trắng có khi làm sai lệch kết quả sau cùng (ví dụ 1 xóa thì không xoá được nhưng 1 xoá 4 trắng thì lại xoá). Đã có phần ý kiến để bày tỏ ý kiến nếu không muốn bỏ phiếu. Do đó nên bỏ phiếu trắng. [[Thành viên:Én bạc|Én bạc]] ([[Thảo luận Thành viên:Én bạc|thảo luận]]) 10:14, ngày 17 tháng 4 năm 2016 (UTC)
#{{OK}} Nếu có ý kiến mà không thống nhất là đồng ý hay phản đối thì chỉ cần để ở phần đóng góp ý kiến là đủ. [[Thành viên:Sophia Nguyễn|Sophia Nguyễn]] ([[Thảo luận Thành viên:Sophia Nguyễn|thảo luận]]) 05:36, ngày 18 tháng 4 năm 2016 (UTC)
 
== Chưa đồng ý ==