Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hệ bát phân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
=== Hệ nhị phân ===
000 --> 0
 
001 --> 1
 
010 --> 2
 
011 --> 3
 
100 --> 4
 
101 --> 5
 
110 --> 6
 
111 --> 7
 
Ví dụ: 123402<sub>8</sub> = 1010011100000010<sub>2</sub>
và 101101010011001<sub>2</sub> =
 
<pre>tách số:
 
010 110 101 010 011 001<sub>2</sub> = 265231<sub>8</sub>
</pre>
 
Danh sách các hệ a có thể làm được điều này (<math>a = b^x</math>) xem dưới đây:
=== Phép đổi thông qua hệ nhị phân ===
* a có thể bằng:
** 9 = 3<sup>2</sup>
** 16 = 2<sup>4</sup>
** 4 = 2<sup>2</sup>
** 32 = 2<sup>5</sup>
** 36 = 6<sup>2</sup>
 
==== Phép đổi thông qua hệ nhị phân ====
Vì máy vi tính nói chung dùng hệ nhị phân, nên phương pháp đổi của máy thường là thông qua hệ nhị phân trước đã, sau đó dùng sự thông nối trực tiếp giữa bát phân và nhị phân, mà đổi sang hệ bát phân.
 
4.380

lần sửa đổi