Khác biệt giữa các bản “1 (số)”

không có tóm lược sửa đổi
<tr><td>[[Lũy thừa]] của 2<td>[[1/2 (số)|2<sup>-1</sup>]] '''2<sup>0</sup>''' [[2 (số)|2<sup>1</sup>]]
<tr><td>[[Lũy thừa]] của 10<td>[[1/10 (số)|10<sup>-1</sup>]] '''10<sup>0</sup>''' [[10 (số)|10<sup>1</sup>]]
<tr><td><td>[[0 (số)|0]] '''1''' [[2 (số)|2]]
</table>
 
4.380

lần sửa đổi