Khác biệt giữa các bản “1 (số)”

không có tóm lược sửa đổi
<tr><td colspan=2>
<tr><th colspan=2>1
<tr><td>Hệ đếm<td>[[Hệ đơn phân|đơn phân]]
<tr><td>[[Số La Mã]]<td>I
<tr><td>[[Hệ nhị phân]]<td>1<sub>2</sub>
4.380

lần sửa đổi