Khác biệt giữa các bản “1 (số)”

n
Đã lùi lại sửa đổi của Tranngocnhatminh (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot
n (Đã lùi lại sửa đổi của Tranngocnhatminh (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot)
{{chú thích trong bài}}{{số
{{chú thích trong bài}}'''1''' ('''một''') là một [[số tự nhiên]] ngay sau [[0 (số)|0]] và ngay trước [[2 (số)|2]].<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
| số = 1
<tr><td colspan=2>
<tr><td>Hệ| hệ đếm<td> = [[Hệ đơn phân|đơn phân]]
<tr><th colspan=2>1
| phân tích = 1
<tr><td>Hệ đếm<td>[[Hệ đơn phân|đơn phân]]
| chia hết = 1
<tr><td>[[Số La Mã]]<td>I
}}
<tr><td>[[Hệ nhị phân]]<td>1<sub>2</sub>
{{chú thích trong bài}}'''1''' ('''một''') là một [[số tự nhiên]] ngay sau [[0 (số)|0]] và ngay trước [[2 (số)|2]].<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
<tr><td>[[Hệ tam phân]]<td>1<sub>3</sub>
<tr><td>[[Hệ tứ phân]]<td>1<sub>4</sub>
<tr><td>[[Hệ ngũ phân]]<td>1<sub>5</sub>
<tr><td>[[Hệ lục phân]]<td>1<sub>6</sub>
<tr><td>[[Hệ thất phân]]<td>1<sub>7</sub>
<tr><td>[[Hệ bát phân]]<td>1<sub>8</sub>
<tr><td>[[Hệ cửu phân]]<td>1<sub>9</sub>
<tr><td>[[Hệ thập nhị phân]]<td>1<sub>12</sub>
<tr><td>[[Hệ thập lục phân]]<td>1<sub>16</sub>
<tr><td>[[Hệ nhị thập phân]]<td>1<sub>20</sub>
<tr><td>[[Hệ cơ số 36]]<td>1<sub>36</sub>
<tr><td>[[Lũy thừa]] của 2<td>[[1/2 (số)|2<sup>-1</sup>]] '''2<sup>0</sup>''' [[2 (số)|2<sup>1</sup>]]
<tr><td>[[Lũy thừa]] của 10<td>[[1/10 (số)|10<sup>-1</sup>]] '''10<sup>0</sup>''' [[10 (số)|10<sup>1</sup>]]
<tr><td><td>[[0 (số)|0]] '''1''' [[2 (số)|2]]
</table>
 
== Trong toán học ==