Mở trình đơn chính

Các thay đổi

*Chân Dài: vai thư ký giám đốc
*Chân Quê
*Chết chắc rồi
*Chị Dâu Té Giếng
*Chia gia tài
*Hội thi chim
*Qua cơn giông bão: vai Thuận
*Quả Đào Lửa
*Ra Giêng anh cưới em: vai ông Sáu Bảnh
*Ru lại câu hò: vai bà vợ
Người dùng vô danh