Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 21B”

không có tóm lược sửa đổi
|terminus_a=[[Phú Lãm, Hà Đông|Phú Lãm]], [[Hà Đông]], [[Hà Nội]]
|junction=
{{Banner đường Việt Nam|QL|1038|link=1}} tại QuốcPhù lộ 1AĐê, thành phố TamKim ĐiệpBảng, Ninh BìnhNam<br />
{{Banner đường Việt Nam|QL|1A21|link=1}} {{AHN-AH|1}}tại tạiQuyển Sơn, [[TamKim Điệp]]Bảng, Ninh BìnhNam<br />
{{Banner đường Việt Nam|QL|38B1A|link=1}} tại [[QuỳnhGa Lưu, Nho Quan|Quỳnh Lưu]], [[NhoPhủ Quan]], Ninh BìnhNam<br />
{{Banner đường Việt Nam|QL|451A|link=1}} tại Ngãnút bagiao Rịa, Phú Lộc, NhoLiêm QuanTuyền, Ninh BìnhNam<br />
{{Banner đường Việt Nam|ĐHCMQL|38|link=1}} tại Hànhnút Trạm,giao [[Yênquốc Thủy]]lộ 10, [[HòaTp Nam Bình]]Định<br />
{{Banner đường Việt Nam|ĐHCMQL|37|link=1}} tại Yênthị Nghiệptrấn Liễu Đề, YênNghĩa ThủyHưng, HòaNam Định<br Bình/>
{{Banner đường Việt Nam|QL|10|link=1}} tại Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình<br />
{{Banner đường Việt Nam|QL|12B|link=1}} tại thị trấn Lồng, Yên Mô, Ninh Bình<br />
{{Banner đường Việt Nam|QL|1A|link=1}} tại nút giao QL1, thành phố Tam Điệp, Ninh Bình<br />
|direction_b=
|terminus_b={{Banner đường Việt Nam|QL|6|link=1}} {{AHN-AH|13}} tại Mường Khến, [[Tân Lạc]], Hòa Bình