Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 21B”

không có tóm lược sửa đổi
{{Banner đường Việt Nam|QL|12B|link=1}} tại thị trấn Lồng, Yên Mô, Ninh Bình<br />
|direction_b=
|terminus_b={{Banner đường Việt Nam|QL|11A|link=1}} tại thành phố Tam Điệp, Ninh Bình
 
}}