Khác biệt giữa các bản “Chu Ngọc Anh (chính khách)”

không có tóm lược sửa đổi
*Từ 9/2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
*Từ 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
*Tháng 4 năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thay cho ông [[Nguyễn Quân]].
 
Ông được Nhà nước Việt Nam trao tặng [[Huân chương Lao động hạng Ba]].
3.615

lần sửa đổi