Be be nhat

Gia nhập ngày 21 tháng 12 năm 2012
===Bài viết tốt===
====Chuẩn bị đề cử====
 
# [[Vẹt Iguaca]]
====Đang đề cử====
# [[Đức]]
# [[Doraemon: Đôi bạn thân]]
# [[Yesterday]]
# [[John McCain]]
# [[Dwight D. Eisenhower]]
# [[John Knox]]
 
# [[Thomas Jefferson]]
# [[Fraizer Campbell]]
====Đang đề cử====
# [[Bão Cecil (1989)]]
== Vài thứ về bản thân ==