Khác biệt giữa các bản “Nhiếp Viễn”

→‎Phim truyền hình: http://baike.baidu.com/view/35276.htm
(→‎Thông tin: https://zh.wikipedia.org/wiki/%E8%81%82%E8%BF%9C)
(→‎Phim truyền hình: http://baike.baidu.com/view/35276.htm)
2012:[[Phi Giá Bất Khả (phim truyền hình 2012)]] vai [[Lý Thiệu Minh]] (Hợp tác với Lý Hiểu Y, Tư Cầm Cao Oa)<br>
2014:[[Long Môn Phi Giáp (phim truyền hình 2014)]] vai [[Triệu Hoài An]] (Hợp tác với Diệp Tuyền, Mao Tuấn Kiệt)
 
2015 : Đại Ngọc Nhi Truyền Kỳ (phim truyền hình 2015) vai Hoàng Thái Cực (hơp tác Cảnh Điềm, Cảnh Nhạc, Hà Hoa)
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh