Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Điều phối viên”

không có tóm lược sửa đổi
'''Điều phối viên''' (tiếng Anh: ''eliminator'' hay ''moderator'') là các thành viên trong Wikipedia được cộng đồng tin cậy trao quyền sử dụng một số công cụ kỹ thuật quản trị nội dung, ví dụ xóa trang, khóa trang. Xem [[Wikipedia:Điều phối viên/Công cụ]].
 
Điều phối viên là các tình nguyện viên cho các trách nhiệm đó. Họ không phải nhân viên của tổ chức [[Wikimedia]]. Họ không bị yêu cầu phải sử dụng các công cụ của mình, và không bao giờ được sử dụng các công cụ này để giành lợi thế trong các cuộc tranh chấp mà mình có liên can.
 
Điều phối viên không được trao thẩm quyền đặc biệt nào, và họ ngang hàng với mọi người khác về công việc biên tập. Họ cũng không phải là "ban đại diện" cho Wikipedia, và không bao giờ trở thành một nhóm đặc biệt, đặc nhiệm trên Wikipedia. Các ý kiến, sửa đổi của điều phối viên trên các bài viết, thảo luận,... vẫn chỉ là ý kiến riêng của thành viên đó như mọi thành viên khác, và được giải quyết theo thông lệ. Các thành viên khác không nên xem một điều phối viên là một thành viên khác biệt trong quá trình đóng góp xây dựng Wikipedia.
 
== Các quyền của điều phối viên ==
Ngoài ra, điều phối viên mặc định mang sẵn các quyền:
* [[Wikipedia:Người tự đánh dấu tuần tra|Tự đánh dấu tuần tra]] (''autopatrolled'')
* [[Wikipedia:Tuần tra viên|Tuần tra viên]] (''patroller'')
* [[Wikipedia:Rollback|Lùi sửa]] (''rollbacker'')
 
== Lạm dụng công cụ bảo trì Wikipedia ==
''Xem thêm: [[Wikipedia:Hội chứng điều phối viên]].''
 
Điều phối viên có thể bị tước bỏ các công cụ bảo trì nếu họ lạm dụng các công cụ kỹ thuật.
 
Để tránh lạm dụng, các điều phối viên cố gắng thực hiện công việc theo các quy định rõ ràng và chặt chẽ đã được thông qua bởi cộng đồng. Những tình huống không có quy định thì nên thảo luận và lấy ý kiến cộng đồng, và nếu có thể, thì bổ sung cho quy định. Đặc biệt, những hành động không thể hồi phục được (như xóa hình ảnh) mà chưa có quy định rõ ràng, cần có sự tham gia ý kiến của cộng đồng.
 
== Giải quyết các than phiền ==