Khác biệt giữa các bản “Tượng Phật Ngọc”

n
xóa quảng cáo
n (xóa quảng cáo)
 
==Tại Úc Đại Lợi==
* #Từ ngày 19-23 tháng 6 năm 2009: [http://www.brisbane.qld.gov.au/ Reddacliff Place (Brisbane Square)] 266 George St, Brisbane QLD 4000, Australia
* #Từ ngày 24 tháng 6 - 5 tháng 7: [http://www.watthaibrisbane.com.au/ Wat Thai Buddharam] 1 Paradise Road, Forestdale QLD 4118, Australia
* #Từ ngày 10 tháng 7 - 9 tháng 8: [http://www.darlingharbour.com/sydney-Things_To_Do-Chinese_Garden.htm Chinese Gardens - Darling Harbour] Sydney, Australia
* #Từ ngày 7-16 tháng 8: Van An Temple, 215-223 Redmayne Road, Horsley Park NSW 2175, Australia
* #Từ ngày 22 tháng 8 - 20 tháng 9: [http://www.minhquangthienvien.com/ Thiền Viện Minh Quang] 30-32 Chadderton Street, Canley Vale NSW 2166, Australia
* #Từ ngày 3-18 tháng 10: [http://www.chuaphaphoa.com/ Chùa Pháp Hoa] 20 Butler Avenue, Pennington SA 5013, Australia
* #Từ ngày 30 tháng 10 - 15 tháng 11: Venue TBC, Perth, Australia
* #Từ ngày 1-2 tháng 12: Sydney Entertainment Centre, 35 Harbour Street, Haymarket, NSW 2000, Australia [http://www.dalailamainaustralia.org/ Jade Buddha on stage with His Holiness the 14th Dalai Lama] (and consecration) during teachings.
* #Từ ngày 5-20 tháng 12: [http://www.quangduc.com/ Tu Viện Quảng Đức] 105 Lynch Road, Fawkner VIC 3060, Australia
* #Từ ngày 23 tháng 12 - 3 tháng 1 năm 2010: [http://www.quangminh.org.au/ Chùa Quang Minh] 18 Burke Street, Braybrook, VIC 3019, Australia
 
==Đến Hoa Kỳ & Canada 2010-2011==