Khác biệt giữa các bản “12 (số)”

không có tóm lược sửa đổi
'''12''' ('''mười hai''') là một [[số tự nhiên]] ngay sau [[11 (số)|11]] và ngay trước [[13 (số)|13]].<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
<tr><td colspan=2>{{Số_10-19}}
<tr><th colspan=2>12
<tr><td>[[Phân tích nhân tử]]<td><math>2^2 \times 3</math>
<tr><td>[[Chia hết|Chia hết cho]]<td>1, 2, 3, 4, 6, 12
<tr><td>[[Số La Mã]]<td>XII
<tr><td>[[Hệ nhị phân]]<td>1100<sub>2</sub>
<tr><td>[[Hệ tam phân]]<td>110<sub>3</sub>
<tr><td>[[Hệ tứ phân]]<td>30<sub>4</sub>
<tr><td>[[Hệ ngũ phân]]<td>22<sub>5</sub>
<tr><td>[[Hệ lục phân]]<td>20<sub>6</sub>
<tr><td>[[Hệ thất phân]]<td>15<sub>7</sub>
<tr><td>[[Hệ bát phân]]<td>14<sub>8</sub>
<tr><td>[[Hệ cửu phân]]<td>13<sub>9</sub>
<tr><td>[[Hệ thập nhị phân]]<td>10<sub>12</sub>
<tr><td>[[Hệ thập lục phân]]<td>C<sub>16</sub>
<tr><td>[[Hệ nhị thập phân]]<td>C<sub>20</sub>
<tr><td>[[Hệ cơ số 36]]<td>C<sub>36</sub>
<tr><td><td>[[11 (số)|11]] '''12''' [[13 (số)|13]]
</table>
 
4.380

lần sửa đổi