Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 21B”

 
==Kết nối==
Quốc lộ 21B còn kết nối với [[Quốc lộ 38]] tại Chợ Dầu (Ứng Hòa) và các tỉnh lộ [[tỉnh lộ 71|71]], [[tỉnh lộ 73|73]], [[tỉnh lộ 75|75]], [[tỉnh lộ 76|76]] và gặp các tuyến quốc lộ khác như: [[Quốc lộ 10]], [[quốc lộ 12B]], [[quốc lộ 1A]].
 
Quốc lộ 21B trên tường đoạn có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông như: giữa 2 thành phố Phủ Lý và Nam Định; giữa thành phố Nam Định và đô thị [[Thịnh Long]] cũng như kết nối 2 đô thị [[Phát Diệm]] ([[Ninh Bình]]) và Thịnh Long ([[Nam Định]])
 
Đây cũng là tuyến đường bộ chủ yếu nối trung tâm [[Hà Nội]] với thắng cảnh [[Chùa Hương]] và sẽ được nâng cấp trong giai đoạn tới để nối liền chuỗi du lịch tâm linh: trục Mỹ Đình- [[Chùa Hương]] - [[chùa Bái Đính]]<ref>[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-12-2012-NQ-HDND-thong-qua-Quy-hoach-phat-trien-du-lich-vb145289.aspx]</ref>.
 
Có một tuyến quốc lộ khác gần giống Quốc lộ 21B là Quốc lộ 21A. [[Quốc lộ 2121A]] là một tuyến giao thông khác chạy từ thị xã [[Sơn Tây, Hà Nội|Sơn Tây]] qua Xuân Mai, Chi Nê (một số đoạn trùng với đường Hồ Chí Minh), Phủ Lý, Nam Đinh tới bãi biển Hải Thịnh, huyện Hải Hậu (Nam Định). Đoạn Hà Nội - Phủ Lý của tuyến này chạy bên bờ hữu ngạn [[sông Đáy]].
 
==Chú thích==