Khác biệt giữa các bản “1 (số)”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của Tranngocnhatminh (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot)
{{chú thích trong bài}}{{số
<table border=1 style="float: right; border-collapse: collapse;">
| số = 1
<tr><td colspan=2>{{Số_0s}}
| hệ đếm = [[Hệ đơn phân|đơn phân]]
<tr><td colspan=2>{{Số_0 E2}}
| phân tích = 1
<tr><th colspan=2>1
| chia hết = 1
| hệ<tr><td>Hệ đếm = <td>[[Hệ đơn phân|đơn phân]]
}}
<tr><td>[[Phân tích nhân tử]]<td>''không có'' (số 1 không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số)
<tr><td>[[Số La Mã]]<td>I
<tr><td>Mã [[Unicode]] của số La Mã<td>
<tr><td>Biểu diễn theo [[Hệ nhị phân]]<td>1<sub>2</sub>
<tr><td>Biểu diễn theo [[Hệ tam phân]]<td>1<sub>3</sub>
<tr><td>Biểu diễn theo [[Hệ tứ phân]]<td>1<sub>4</sub>
<tr><td>Biểu diễn theo [[Hệ ngũ phân]]<td>1<sub>5</sub>
<tr><td>Biểu diễn theo [[Hệ lục phân]]<td>1<sub>6</sub>
<tr><td>Biểu diễn theo [[Hệ bát phân]]<td>1<sub>8</sub>
<tr><td>Biểu diễn theo [[Hệ thập nhị phân]]<td>1<sub>12</sub>
<tr><td>Biểu diễn theo [[Hệ thập lục phân]]<td>1<sub>16</sub>
<tr><td>Biểu diễn theo [[Hệ nhị thập phân]]<td>1<sub>20</sub>
<tr><td>Biểu diễn theo [[Hệ cơ số 36]]<td>1<sub>36</sub>
</table>
'''1''' ('''một''') là một [[số tự nhiên]] ngay sau [[0]] và ngay trước [[2 (số)|2]].
 
4.380

lần sửa đổi