Khác biệt giữa các bản “1 (số)”

không có tóm lược sửa đổi
<tr><th colspan=2>1
<tr><td>Hệ đếm<td>[[Hệ đơn phân|đơn phân]]
<tr><td>[[Phân tích nhân tử]]<td>''không có'' (số 1 không phải là số nguyên tố cũng không phải là hợp số)
<tr><td>[[Số La Mã]]<td>I
<tr><td>Mã [[Unicode]] của số La Mã<td>
4.380

lần sửa đổi