Khác biệt giữa các bản “Ngũ Thư”

không có tóm lược sửa đổi
(..)
 
Năm sách này trình bày về công cuộc sáng tạo của [[Thiên Chúa]], sự hình thành quốc gia [[Vương quốc Israel (thống nhất)|Israel]], sự kiện cả dân tộc Israel được giải phóng ra khỏi Ai Cập, những luật lệ, những vấn đề lớn có liên quan đến lịch sử Israel...
==Các sách của ngũ thư==
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh