Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Tran Xuan Hoa”

(Bản mẫu)
== [[Bản mẫu:Thông tin hóa chất/thuộc tính]] ==
Bản mẫu trên có vấn đề tính 2 con số có từ ''to'' ở giữa từ độ c sang k và f, như trong Infobox bài [[Capsaicin]]. Theo bạn thì phải đổi cái gì để không còn bị lỗi nữa? [[Thành viên:DanGong|DanGong]] ([[Thảo luận Thành viên:DanGong|thảo luận]]) 10:44, ngày 23 tháng 4 năm 2016 (UTC)
:[[Thành viên:DanGong|DanGong]]: Mình đã thay đổi [[Bản mẫu:Thông tin hóa chất/thuộc tính]] theo hướng giống của enwiki. Từ nay bạn có thể nhập nhiệt độ nóng chảy (nhiệt độ sôi) dùng từ "to" như mô tả tại [[Bản mẫu:Thông tin hoá chất/tính toán nhiệt độ|đây]]. Cũng xin được ping [[Thành viên:Pinus|Pinus]] để báo cho bạn biết rằng mình đã có thay đổi bản mẫu, vì bạn là người sửa đổi phần lớn bản mẫu này.<br /><small>Ghi chú: Mình muốn nhập hẳn tham số bằng tiếng Việt ("62 đến 65" thay cho "62 to 65") nhưng tiếc là không được, vì nó liên quan đến Mô đun:Convert bị khoá. Nếu Mô đun:Convert được cập nhật thì việc nhập tiếng Việt sẽ thực hiện được.</small> [[Thành viên:Tran Xuan Hoa|Tran Xuan Hoa]] ([[Thảo luận Thành viên:Tran Xuan Hoa|thảo luận]]) 23:30, ngày 23 tháng 4 năm 2016 (UTC)