Khác biệt giữa các bản “Vương tử George xứ Cambridge”

không có tóm lược sửa đổi
|name = Hoàng tử George
|title = Hoàng tử xứ Cambridge
|image = PrinceObamas Georgewith ofthe CambridgeRoyals (26488482612).jpg
|imgw = 200
|caption = Hoàng tử đangGeorge được(phải) mẹchào Tổng côngthống nươngHoa CatherineKỳ bế[[Barack trongObama]], chuyếnngày du22 lịch vào [[tháng 7]]4 năm [[2014]].2016
|titles = ''HRH'' Hoàng tử George xứ Cambridge
|spouse =
Người dùng vô danh