Khác biệt giữa các bản “Bùi Tuyên (Bắc Ngụy)”

Trang mới: “'''Bùi Tuyên''' (chữ Hán: 裴宣, 454 – 511), tự Thúc Lệnh, người huyện Văn Hỷ, quận Hà Đông <ref>Nay là Huyện (Trung Quốc)|huyệ…”
(Trang mới: “'''Bùi Tuyên''' (chữ Hán: 裴宣, 454 – 511), tự Thúc Lệnh, người huyện Văn Hỷ, quận Hà Đông <ref>Nay là Huyện (Trung Quốc)|huyệ…”)
(Không có sự khác biệt)