Khác biệt giữa các bản “Hoàng tử George xứ Cambridge”

không có tóm lược sửa đổi
|name = Hoàng tử George
|title = Hoàng tử xứ Cambridge
|image = ObamasPrince with the RoyalsGeorge (26488482612Cut).jpg
|imgw = 200
|caption = Hoàng tử George (phải)thời chào Tổng thống Hoa Kỳ [[Barack Obama]], ngày 22 tháng 4 nămđiểm 2016
|titles = ''HRH'' Hoàng tử George xứ Cambridge
|spouse =
Người dùng vô danh