Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|audio_format = [[Stereo]]<br>[[Mono]]
|first_run = 11 tháng 6 – 11 tháng 7 năm 2010
|first_aired_vn = [[11 tháng 6]] năm [[2010]]
|last_aired_vn = [[12 tháng 7]] năm [[2010]]
|channel =
|channel_vn = [[VTV2]], [[VTV3]]