Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
|first_aired_vn = [[11 tháng 6]] năm [[2010]]
|last_aired_vn = [[12 tháng 7]] năm [[2010]]
|channel = [[SABC]]
|channel_vn = [[VTV2]], [[VTV3]]
|website = http://www.fifa.com/worldcup/archive/southafrica2010/index.html