Khác biệt giữa bản sửa đổi của “UTC±00:00”

n
'''Ghi chú:'''
#Điểm cực tây nhất nơi UTC không có [[quy ước giờ mùa hè|giờ tiết kiệm ánh sáng ngày]] được áp dụng là [[Bjargtangar]], tại quần đảo tây bắc của [[Iceland]] (24 32' Tây). Thời giờ dùng ở đó là 1 giờ 38 phút trước giờ thực sự. Đây là sự chênh lệch lớn nhất đối với giờ thực sự cho UTC không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngày
#Địa phương cận đông nhất nơi UTC mà giờ tiết kiệm ánh sáng ngày không được áp dụng là [[Đảo Bouvet]], dưới quyền điều hành của [[Na Uy|Norway]] ở ''Nam'' [[Đại Tây Dương]] (3 24′ Đông)
 
== Sử dụng giờ tiết kiệm ánh sáng ngày ==