Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Huỳnh Văn Lạc”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Ngáy 16 tháng 6 năm 1965, ông được thăng cấp [[Trung tá]] và được cử làm Trung đoàn trưởng Trung đoàn 12 thuộc Sư đoàn 7 do Chuẩn tướng [[Nguyễn Viết Thanh]] làm Tư lệnh. Qua năm 1968, ông được cử theo học khoá 1 Cao đẳng Quốc phòng tại Sài gòn. Tháng giêng năm 1969, ông được thăng cấp [[Đại tá]] và được cử làm Tham mưu trưởng Quân đoàn IV & Quân khu 4, dưới quyền Tư lệnh của Thiếu tướng Nguyễn Viết Thanh và sau đó là Thiếu tướng [[Ngô Quang Trưởng]].
 
Ngày 1 tháng 11 năm 1972, ông được vinh thăng cấp [[Chuẩn tướng]] tại nhiệm. Qua năm 1973, ông được bổ nhiệm làm Tư lệnh Sư đoàn 9 bộ binh thay thế Thiếu tướng [[Trần Bá Di]] được cử giữ chức Tư lệnh phó Quân đoàn IV & Quân khu 4. Ông ở chức vụ này cho đến ngày 30 tháng 4 năm 1975.
 
Cũng như một số anh em chiến hữu đồng cấp, trước và trong ngày 30/4/1975 với phương tiện sẵn có, Chuẩn tướng Huỳnh văn Lạc và gia đình dễ dàng ra nước ngoài định cư nhưng vì tình huynh đệ, ông phải ở lại với chiến hữu và chấp nhận tù đày 13 năm ròng rã ( từ 1975 đến 1988 ). Chuẩn Tướng cũng không thể tuẩn tiết như Thiếu tướng Nguyễn khoa Nam, Thiếu tướng Phạm văn Phú, Chuẩn tướng Lê văn Hưng, Chuẩn tướng Lê nguyên Vĩ, Chuẩn tướng Trần văn Hai vì đức tin của người Công Giáo không cho phép làm vậy ( ông là cựu tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế )
 
Người dùng vô danh