Khác biệt giữa các bản “Bùi Tuyên (Bắc Ngụy)”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:05.0382881 using AWB
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:05.0382881 using AWB)
Đầu thời [[Bắc Ngụy Hiếu Văn đế]], Tuyên được trưng làm Thượng thư chủ khách lang, tiếp đón sứ giả [[Nam Tề]] là bọn Nhan Ấu Minh, Lưu Tư Hiệu, Tiêu Sâm, Phạm Vân. Sau đó được chuyển làm Đô quan lang, thăng làm Viên ngoại tán kỵ thị lang. Có lần Hiếu Văn đế tập hợp sa môn giảng [[kinh Phật]], nhân đó mệnh cho Tuyên biện luận; ông trình bày rất hợp lý, được đế khen hay.
 
Sau khi nhà Bắc Ngụy dời đô về [[Lạc Dương]], Tuyên được làm Thái tài phó tướng; sau đó được làm Phụng sứ dể tuyên chỉ, diêu trừ (tức là hàm rỗng) Tư không Tư nghị tham quân. Sau đó lại được cởi chức ở phủ Tư không, chuyển làm Tư Châu trị trung, kiêm Tư đồ Hữu trưởng sử; lại được chuyển làm Biệt giá, vẫn giữ việc của Trưởng sử. Tuyên tính sáng suốt lại có tài năng, coi sóc mọi thứ trong phủ Tư đồ, không việc gì bị ngưng trệ, được xa gần khen ngợi.
 
==Thời Tuyên Vũ đế==
 
==Chú thích==
{{tham khảo}}
<references />
 
[[Thể loại:Quan nhà Bắc Ngụy]]