Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Manco Inca Yupanqui”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “Manco Inca Yupanqui (1516-1544) (Manqu Inka Yupanki trong Quechua) là người sáng lập và quốc vương (Sapa Inca) của Nhà nước tân-Inca độc l…”)
 
Không có tóm lược sửa đổi
{{Expand Spanish|Manco Inca|topic=hist|date=December 2009}}
{{Infobox monarch
|name =Manco Inca Yupanqui
|title =[[Sapa Inca]]
|image =POMA0400v.jpg
|caption =Manco Inca Yupanqui (drawing by [[Guaman Poma]])
|reign =1533–1544
|coronation =
|full name =Manco Inca Yupanqui
|native_lang1 =[[Quechua languages|Quechua]]
|native_lang1_name1=''Manqu Inka Yupanki''
|native_lang2 =Spanish
|native_lang2_name1=''Manco Inca Yupanqui''
|predecessor =[[Túpac Huallpa]]
|successor =[[Sayri Tupaq]] (in Vilcabamba)<br/>[[Paullu Inca]] (in Cusco)
|queen =[[Cura Ocllo]]
|issue =[[Sayri Túpac]], [[Titu Cusi]], [[Túpac Amaru]]
|royal house =
|dynasty =
|father =[[Huayna Cápac]]
|death_place = [[Vilcabamba, Peru|Vilcabamba]]
}}
Manco Inca Yupanqui (1516-1544) (Manqu Inka Yupanki trong Quechua) là người sáng lập và quốc vương (Sapa Inca) của Nhà nước tân-Inca độc lập Vilcabamba, mặc dù ban đầu ông cũng là một hoàng đế bù nhìn được sếp đặt bởi người Tây Ban Nha. Ông cũng được biết đến như là "Manco II" và "Manco Cápac II" ("Manqu Qhapaq II" [cần dẫn nguồn]). Ông là một trong những người con trai của Huayna Capac và một người em trai của Huascar [1]:. 150
Người dùng vô danh