Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

=== Ngoại lệ ===
{{policy shortcut|WP:CONEXCEPT}}
Có một số ngoại lệ vượt lên trên các quyết định bằng đồng thuận.
Some exceptions supersede consensus decisions on a page.
 
*DeclarationsCác fromtuyên bố của [[m:Board of Trustees|theHội Wikimediađồng Foundationtổ Boardchức Wikimedia]], orhoặc [[m:Developers|thenhóm Developersphát triển]], particularlyđặc forbiệt copyrightlà các tuyên bố về bản quyền, legalcác vấn đề pháp issues, orhoặc servertải loadserver, havecó vị thế như các policyquy statusđịnh.
<!--*[[Wikipedia:Office actions|Office actions]] are outside the policies of the English Wikipedia.-->
*Một số hành động, chẳng hạn xóa bỏ các [[Wikipedia:vi phạm bản quyền|nội dung vi phạm bản quyền]] và các nội dung nhất định về [[Wikipedia:Tiểu sử người đang sống|người đang sống]], thường không cần đến thảo luận hay đồng thuận. Lí do là vì nguy cơ của các thiệt hại có thật trong các nội dung đó.
*Some actions, such as removal of [[WP:copyright violations|copyright violations]] and certain types of material about [[wp:BLP|living persons]], do not normally require debate or consensus, primarily because of the risk of real harm inherent in them.
 
===Quy định và hướng dẫn===
30.122

lần sửa đổi