Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Đồng thuận”

 
===Quy định và hướng dẫn===
Các quy định và hướng dẫn phản ánh các đồng thuận đã được thiết lập. Tính ổn định và nhất quán của chúng có vai trò quan trọng để cộng đồng có thể tin tưởng. Do đó, các thành viên cần đề xuất các thay đổi tại trang thảo luận trước khi thực hiện các thay đổi. Đừng bất chợt làm chuyện lớn; cộng đồng sẽ dễ chấp nhận các sửa đổi của bạn hơn nếu bạn thực hiện đó một cách chậm rãi và cố gắng để cộng đồng tham gia.
Policies and guidelines reflect established consensus, and their stability and consistency are important if the community is to have confidence in them. Editors are therefore typically expected to propose substantive changes on the talk page before making them. Don't do big things suddenly; the community is more likely to accept your edits if you do them slowly and make effort to keep the community involved.
 
== Tạo đồng thuận một cách có suy nghĩ ==
30.122

lần sửa đổi