Mở trình đơn chính

Các thay đổi

==Chú thích==
{{tham khảo}}
{{Tranh chấp lãnh thổ tại Đông Á, Nam Á, và Đông Nam Á}}
 
[[Thể loại:Chính trị Trung Hoa Dân Quốc]]
[[Thể loại:Chính trị Đài Loan]]