Khác biệt giữa các bản “Công ước Khung của Liên hợp Quốc về Biến đổi Khí hậu”

thay đổi cấu trúc
(Trang mới: “ Công ước khung về BĐKH của Liên hơp Quốc (UNFCC)-HN Quốc tế được tổ chức tại Rio de Janero _ Mục tiêu: Nhằm đạt được sự…”)
 
(thay đổi cấu trúc)
Công ước khung về BĐKH của Liên hơp Quốc (UNFCC)-HN Quốc tế được tổ chức tại Rio de Janero
 
_ - Mục tiêu:
Nhằm đạt được sự ổn định khí nhà kính ở mức có thể ngăn ngừa được sự can thiệp nguy hiểm của con người lên hệ thống khí hậu. Mức độ đó phải đạt được trong một khung thời gian đủ để cho phép hệ sinh thái thích nghi một cách tự nhiên với biến đổi khí hậu và bảo đảm cho sản xuất lương thực không bị đe dọa, tạo khả năng phát triển kinh tế một cách bền vững.
 
Nhằm đạt được sự ổn định khí nhà kính ở mức có thể ngăn ngừa được sự can thiệp nguy hiểm của con người lên hệ thống khí hậu. Mức độ đó phải đạt được trong một khung thời gian đủ để cho phép hệ sinh thái thích nghi một cách tự nhiên với biến đổi khí hậu và bảo đảm cho sản xuất lương thực không bị đe dọa, tạo khả năng phát triển kinh tế một cách bền vững.
 
- Nguyên tắc:
+ Các bên phải bảo vệ hệ thống khí hậu vì lợi ích hiện nay và mai sau trên cơ sở công bằng và phù hợp với trách nhiệm chung, có phân biệt khả năng của mỗi nước. Các nước phát triển phải đi đầu trong việc chống biến đổi khí hậu.
Người dùng vô danh