Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Manco Inca Yupanqui”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
==lịch sử==
Tupac Huallpa là một người cai trị bù nhìn đăng quang của chinh tướng Francisco Pizarro.[1]:210 Sau khi ông chết, Manco Inca gia nhập Francisco Pizarro và Diego de Almagro en Cajamarca.Khi lực lượng Pizarro đến Cusco, ông đã thừa nhận caciques Manco Inca như của họ.Manco Inca sau đó gia nhập Almagro y Hernando de Soto đuổi theo của Quizquiz. [2]: 38,40,46
 
Khi Pizarro rời Cuzco với Almagro và Manco Inca, vì Jauja trong việc theo đuổi của Quizquiz, Francisco còn người em trai Gonzalo Pizarro và Juan Pizarro như hội viên cao niên, và một đơn vị đồn trú chín mươi người đàn ông ở thành phố [1]:. 222.223.227
Người dùng vô danh