Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Dự án/Trò chơi điện tử/Danh sách thành viên”

không có tóm lược sửa đổi
n (Đã lùi lại sửa đổi của 27.2.72.38 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của Tuanminh01)
!style="background: #e4f3ff"|Mức độ hoạt động
|-
|style="background: #e4f3ff;"|1
|style="background: #e2ffe6"| [[Thành viên:Tnt1984|Tnt1984]]
|style="background: #e2ffe6"| Viết bài và kiếm hình
|style="background: #e2ffe6"| Thường là [[Visual novel]] và các loại khác.
|style="background: #e2ffe6"| Trung bình
|-
|style="background: #e4f3ff;"|2
|style="background: #e2ffe6"| [[Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy|Trần Nguyễn Minh Huy]]
|style="background: #e2ffe6"| Viết bài, nâng chất lượng bài
|style="background: #e2ffe6"| Thường xuyên
|-
|style="background: #e4f3ff"|32
|style="background: #e2ffe6"| [[Thành viên:Chubengo|Chú Bé Ngộ]]
|style="background: #e2ffe6"| Viết các bài về game
|style="background: #e2ffe6"| Trung bình
|-
|style="background: #e4f3ff"|43
|style="background: #e2ffe6"| [[Thành viên:Prenn|Prenn]]
|style="background: #e2ffe6"| Viết, nâng cao chất lượng bài
|style="background: #e2ffe6"| Tùy hứng
|-
|style="background: #e4f3ff"|54
|style="background: #e2ffe6"| [[Thành viên:Nhan Luong|天下无敌]]
|style="background: #e2ffe6"| Viết bài mới, bổ sung thông tin cho bài...
|style="background: #e2ffe6"| Tùy hứng
|-
|style="background: #e4f3ff"|65
|style="background: #e2ffe6"| [[Thành viên:Yakushosama|Yakushosama]]
|style="background: #e2ffe6"| Viết bài mới, bổ sung thông tin cho bài...
|style="background: #e2ffe6"| Tùy hứng
|-
|style="background: #e4f3ff"|76
|style="background: #e2ffe6"| [[Thành viên:Khanh xinh|Chun-Li]]
|style="background: #e2ffe6"| Viết bài mới, bổ sung thông tin cho bài, nâng cao chất lượng bài viết, cung cấp hình ảnh
|style="background: #e2ffe6"| Tùy hứng
|-
|style="background: #e4f3ff"|87
|style="background: #e2ffe6"| [[Thành viên:Theblues|Theblues]]
|style="background: #e2ffe6"| Viết bài mới, bổ sung thông tin cho bài
|style="background: #e2ffe6"| Tùy hứng
|-
|style="background: #e4f3ff"|98
|style="background: #e2ffe6"| [[Thành viên:Oblivion|Oblivion]]
|style="background: #e2ffe6"| Phát triển video game
|style="background: #e2ffe6"| Tùy hứng
|-
|style="background: #e4f3ff"|109
|style="background: #e2ffe6"| [[Thành viên:A|A]]
|style="background: #e2ffe6"| Viết bài mới
|style="background: #e2ffe6"| Tùy hứng
|-
|style="background: #e4f3ff"|1110
|style="background: #e2ffe6"| <del>[[Thành viên:Livy the pixie|Livy]]</del>
|style="background: #e2ffe6"| Retired...
|style="background: #e2ffe6"| R.I.P
|-
|style="background: #e4f3ff;"|1211
|style="background: #e2ffe6"| [[Thành viên:Meami|Meami]]
|style="background: #e2ffe6"| Viết bài
|style="background: #e2ffe6"| Thỉnh thoảng
|-
|style="background: #e4f3ff;"|1312
|style="background: #e2ffe6"| [[Thành viên:Liverpoolmylove|LVP]]
|style="background: #e2ffe6"| Viết bài
|style="background: #e2ffe6"| Thỉnh thoảng
|-
|style="background: #e4f3ff;"|1413
|style="background: #e2ffe6"| [[Thành viên:Wingadium1|wingadium]]
|style="background: #e2ffe6"| Viết bài, kiểm tra thông tin
|style="background: #e2ffe6"| Thỉnh thoảng
|-
|style="background: #e4f3ff;"|1514
|style="background: #e2ffe6"| [[Thành viên:Tuanminh01|Tuanminh01]]
|style="background: #e2ffe6"| Viết bài