Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Manco Inca Yupanqui”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Khi Pizarro rời Cuzco với Almagro và Manco Inca, vì Jauja trong việc theo đuổi của Quizquiz, Francisco còn người em trai Gonzalo Pizarro và Juan Pizarro như hội viên cao niên, và một đơn vị đồn trú chín mươi người đàn ông ở thành phố.
 
Các anh em Pizarro đã ngược đãi Manco Inca rằng cuối cùng ông đã cố gắng để thoát ra trong năm 1535. Ông đã thất bại, đã bị bắt và bị giam cầm. Hernando Pizarro thả ông để phục hồi một bức tượng vàng của cha ông Huayana Capac. Chỉ xuất hiện của hai người Tây Ban Nha, ông dễ dàng thoát khỏi một lần thứ hai. Manco sau đó tập hợp một đội quân 200.000 chiến binh Inca và vây hãm Cusco vào đầu năm 1536, lợi dụng sự vắng mặt Diego de Almagro của [1]:. 235-239
Người dùng vô danh