Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Phạm Lệnh Công”

Thêm ảnh đình Thụy Trà thờ phụng Phạm Chiêm
Không có tóm lược sửa đổi
(Thêm ảnh đình Thụy Trà thờ phụng Phạm Chiêm)
[[Hình:Denthuytra.JPG|400px|nhỏ| Đình thờ Phạm Chiêm ở Thuỵ Trà, Nam Trung, Nam Sách, Hải Dương]]
'''Phạm Chiêm''' hay còn gọi là Phạm Lệnh Công, ông là một công thần, một vị tướng của triều đại tiền Ngô vương. Ông còn là một hào trưởng của vùng Trà hương, Nam Sách, Hải Dương.
==Thân thế và sự nghiệp==
238

lần sửa đổi