Khác biệt giữa các bản “Dimension 4 – Docking Station”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox concert tour
| concert_tour_name = Dimension 4 – Docking Station
| image =F(x)_Dimension_4_%E2%80%93_Docking_Station_Concert_Poster.jpg
| image_caption = Promotional poster for f(x)'s "''DIMENSION 4 – Docking Station''" concert.
| artist = [[F(x) (band)|f(x)]]
| location = [[Hàn Quốc]]<br />[[Japan]]
| type = AsiaChâu Á
| album = [[4 Walls]]
| start_date = {{Start date|2016|01|29|mf=yes}}
| number_of_legs = 2
| number_of_shows = {{plainlist|
*3 in [[Hàn Quốc]]
*6 in [[Japan]]
*9 totaltrên tổng số}}
| this_tour =
| next_tour =
Người dùng vô danh