Khác biệt giữa các bản “Dimension 4 – Docking Station”

không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox concert tour
| concert_tour_name = DimensionDIMENSION 4 – Docking Station
| image =F(x)_Dimension_4_%E2%80%93_Docking_Station_Concert_Poster.jpg
| image_caption = Áp phích quảng bá cho concert của "''DIMENSION 4 – Docking Station''" của f(x)
|- rowspan="3" | 10,500/12,000
|-
<td> 31 Tháng 1, 2016</td>
|- href="Seoul"
| 31 Tháng 1, 2016
|- rowspan="2" href="Hàn_Quốc" |Ariake Coliseum
|- rowspan="2" |20,000/20,000
|- 2016 rowspan="23" 2| 10,316500 / |Orix Theater12,000 |2820 Tháng 2, 2016
|-
|- rowspan="2" href="Seoul" |[[Tokyo]] |21 Tháng 2, 2016
|- rowspan="6" href="Hàn QuốcSeoul" |[[Nhật_Bản]]
|- rowspan="2" href="Hàn_Quốc" |Ariake Coliseum |23 Tháng 2, 2016
|- rowspan="2" |20,000 / 20,000 | [[Fukuoka]]
|- 2016 rowspan="2" href="Seoul" |[[Tokyo]] |21 Tháng 2, | Fukuoka Sun Palace
|- rowspan="6" href="Hàn Quốc" |[[Nhật_Bản]] | 2,316/2,316
|- 2016 rowspan="2" |Ariake Coliseum |23 Tháng 2,
|-
|- rowspan="2" |20,000 / 20,000 | [[Fukuoka]] |25 Tháng 2, 2016
|- rowspan="2" href="2016 |[[Tokyo]] |21 Tháng 2, | Fukuoka" Sun Palace |[[Osaka]]
|- rowspan="2" |Orix Theater
| rowspan="2" |4,800/4,800
|- href="OsakaFukuoka"
|- href="Osaka" |26 2,291 /Tháng 2,296 | 2 quốc gia2016
|- rowspan="2" href="Nhật Bản" | 2,316 / |Orix Theater
|- rowspan="2" |4,800 / 4,800 |28 Tháng 2, 2016
|- [[Aichi]]
|-
|- href="FukuokaOsaka" |26 ThángNGK 2,Spark 2016Plug Civic Center Forest Hall
|- 2016 rowspan="2" 2,316 / |Orix Theater |28 Tháng 2, | 2,291/2,296
|- href="Osaka"
|- rowspan="2" 2,316 / |Orix Theater |28 Tháng 2, 2016
|- rowspan="2" |4,800 / 4,800 | [[Aichi]]
| href="Fukuoka" | NGK9 Sparkđêm Plug Civic Center Forest Halldiễn
|- href="Osaka" | 2,291 / 2,296 | 5 thành phố
|- 2 quốc gia
|-
|- 9 rowspan="2" |4,800 / 4,800 | [[Aichi]] đêm diễn | 9'''Tổng đêmsố diễnlượng người tham gia:'''
|- 2 href="AichiOsaka" | 2,291 / 2,296 quốc gia | 39,907/41,338
| 5 thành phố
|- href="Osaka" | 2,291 / 2,296 | 2 quốc gia
|- '''Tổng số lượng người tham gia:'''
| href="Aichi" | 39,907/41,338
</tbody>
|}
<p>{{F(x) (band)|F(x)}}</p>
 
&nbsp;
<meta property="mw:PageProp/categorydefaultsort" content="Dimension 4 - Docking Station" />
[[<link rel="mw:PageProp/Category" href="./Thể_loại:F(x)_concert_tours]]" />
[[Thể_loạiThể loại:2016_concert_tours2016 concert tours]]</small>
29

lần sửa đổi