Khác biệt giữa các bản “Plugin (điện toán)”

== Mục đích và các ví dụ ==
 
[[Cách mạng công nghiệp|Các]] phần mềm ứng dụng hỗ trợ plug-in vì nhiều lý do. Một số lý do chính bao gồm:
* Cho phép các nhà [[các bên phát triển video game|phát triển thứ ba]] tạo ra các tính năng để mở rộng phần mêm đó.
Người dùng vô danh