Khác biệt giữa các bản “Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ”

không có tóm lược sửa đổi
| insigniasize = 100px
| insigniacaption = Con dấu chính thức
| image = DuncanArneJohn B. King, Jr.2015.jpg
| imagesize = 150px
| incumbent = [[ArneJohn DuncanKing, Jr.]]
| incumbentsince = 2114 tháng 13, 20092016
| first = [[Shirley Hufstedler]]
| formation = 30 tháng 11, 1979
Người dùng vô danh