Khác biệt giữa các bản “Nội các Hoa Kỳ”

|align="center"|[[Hình:United States Department of Defense Seal.svg|75px]]<br />[[Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ|Bộ Quốc phòng]]||[[Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ|Bộ trưởng Quốc phòng]]<br><small>({{UnitedStatesCode|10|113}})</small>||[[Ashton Carter]]||[[Tập tin:Ashton Carter DOD photo.jpg|106x106px]]||17 - 2 - 2015
|-
|align="center"|[[Hình:US-DeptOfJustice-Seal.svg|75px]]<br />[[Bộ Tư pháp Hoa Kỳ|Bộ Tư pháp]]||[[Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ|Bộ trưởng Tư pháp]]<br><small>({{UnitedStatesCode|28|503}})</small>||[[EricLoretta HolderLynch]]||[[Tập tin:EricLoretta HolderLynch, official portrait.jpg|85px]]||227 - 24 - 20092015
|-
|align="center"|[[Hình:US-DeptOfTheInterior-Seal.svg|75px]]<br />[[Bộ Nội vụ Hoa Kỳ|Bộ Nội vụ]]||[[Bộ trưởng Nội vụ Hoa Kỳ|Bộ trưởng Nội vụ]]<br><small>({{UnitedStatesCode|43|1451}})</small>||[[Sally Jewell]]||[[Tập tin:Sally Jewell official portrait.jpg|85px]]||12 - 4 - 2013
|align="center"|[[Hình:US-DeptOfHHS-Seal.svg|75px]]<br />[[Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ|Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh]]||[[Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ|Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh]]<br><small>(Reorganization Plan No. 1 of 1953, 67 Stat. 631 and {{UnitedStatesCode|42|3501}})</small>||[[Sylvia Mathews Burwell]]||[[Tập tin:Sec-burwell-bio-pic.jpg|85px]]||9 - 6 - 2014
|-
|align="center"|[[Hình:US-DeptOfHUD-Seal.svg|70px]]<br />[[Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ|Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị]]||[[Bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị Hoa Kỳ|Bộ trưởng Gia cư và Phát triển Đô thị]]<br><small>({{UnitedStatesCode|42|3532}})</small>||[[ShaunJulian DonovanCastro]]||[[Tập tin:DonovanShaunLSJulián Castro's Official HUD Portrait.jpg|85px]]||2628 - 17 - 20092014
|-
|align="center"|[[Hình:US-DeptOfTransportation-Seal.svg|73px]]<br />[[Bộ Giao thông Hoa Kỳ|Bộ Giao thông]]||[[Bộ trưởng Giao thông Hoa Kỳ|Bộ trưởng Giao thông]]<br><small>({{UnitedStatesCode|49|102}})</small>||[[Anthony Foxx]]||[[Tập tin:Anthony Foxx official portrait.jpg|85px]]||2 - 7 - 2013
|align="center"|[[Hình:US-DeptOfEnergy-Seal.svg|75px]]<br />[[Bộ Năng lượng Hoa Kỳ|Bộ Năng lượng]]||[[Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ|Bộ trưởng Năng lượng]]<br><small>({{UnitedStatesCode|42|7131}})</small>||[[Ernest Moniz]]||[[Tập tin:Moniz official portrait sitting.jpg|85px]] ||21 - 5 - 2013
|-
|align="center"|[[Hình:US-DeptOfEducation-Seal.svg|75px]]<br />[[Bộ Giáo dục Hoa Kỳ|Bộ Giáo dục]]||[[Bộ trưởng Giáo dục Hoa Kỳ|Bộ trưởng giáo Dục]]<br><small>({{UnitedStatesCode|20|3411}})</small>||[[ArneJohn DuncanKing]]||[[Hình:DuncanArneJohn B. King, Jr.2015.jpg|85px]] ||2014 - 13 - 20092016
|-
|align="center"|[[Hình:US-DeptOfVeteransAffairs-Seal.svg|75px]]<br />[[Bộ Cựu chiến binh Hoa Kỳ|Bộ Cựu chiến binh]]||[[Bộ trưởng Cựu chiến binh Hoa Kỳ]]<br><small>({{UnitedStatesCode|38|303}})</small><br><small>Acting</small>||[[Sloan Gibson]]||[[Tập tin:Sloan Gibson.jpg|85px]]||30 - 5 - 2014
Người dùng vô danh