Khác biệt giữa các bản “Giáo hoàng”

Không thay đổi kích thước ,  4 năm trước
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
# [[Giáo hoàng Êvaristô]] (97-105).
* Thời đại các Giáo phụ (từ năm 100 đến năm 600): Giáo phụ là những tổ phụ rất thông thái và Thánh thiện, đã trình bày những giảng dạy của Kitô Giáo và diễn giải Thánh Kinh cho toàn thể giáo hội. Thời đại này gồm 59 Giáo hoàng, từ vị thứ 6 đến vị thứ 64 (tức Giáo hoàng Grêgôriô I)
* Thời đại [[Trung Cổ]] (từ năm 600 đến năm 1548): Hai sự kiện lớn nằm trong thời đại này là [[Ly giáo Đông - Tây]] và [[Cải cách Kháng Cách|Cải cách Kháng cách]]. Thời đại này có tất cả là 165163 Giáo hoàng, từ vị thứ 65 đến vị thứ 219.
* Thời đại [[Công đồng Trentô|Công đồng Trent]] (từ năm 1548 đến năm 1958): Đây là thời kỳ của việc củng cố lại và đem ra thi hành các học thuyết, được bắt đầu bằng Công Đồng Trent (từ 1548 đến 1570). Thời đại này có tất cả là 41 Giáo hoàng, từ vị thứ 220 đến vị thứ 260.
* Thời đại [[Công đồng Vaticanô II|Công đồng Vatican II]] (từ năm 1958 đến nay): Thời kỳ này có 6 Giáo hoàng, từ vị thứ 261 đến vị thứ 266: