Khác biệt giữa các bản “Sự sôi”

AlphamaEditor, Executed time: 00:00:06.4563693 using AWB
(Trang mới: “1.Sự sôi là gì?  '''''Quá trình chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi l…”)
 
(AlphamaEditor, Executed time: 00:00:06.4563693 using AWB)
 '''''Quá trình chuyển thể từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng gọi là sự sôi.'''''
 
- Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc áp suất, chất khí trên mặt thoáng: áp suất khí càng lớn, nhiệt độ sôi càng cao và ngược lại
 
 '''2. Nhiệt hóa hơi'''
trong đó, L là ''nhiệt hóa hơi riêng'' (J/kg) phụ thuộc bản chất của chất lỏng, đơn vị là ''jun trên kilôgam'' (J/kg); m là khối lượng của phần chất lỏng đẫ biến thành khí ở nhiệt độ sôi.
 
Nhiệt hóa hơi riêng của một chất lỏng có độ lớn bằng nhiệt lượng cần cung cấp để làm bay hơi một kg chất đó ở nhiệt độ sôi.<gallery>
==Tham khảo==
 
{{tham khảo}}
{{sơ khai}}
 
</gallery>